بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن میرساند با توجه به کنسل شدن جلسه قبلی مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ بدلیل اوج گیری مجدد کرونا، مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ راس ساعت ۱۳:۰۰ در محل سالن کنفرانس مرکز کنترل فضای کشور به نشانی تهران- جاده قدیم کرج – کیلومتر ۹ برگزار خواهد شد.

دستور جلسه:

  1. استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس
  2. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به مدت ۳ سال و بازرس و علی البدل برای ۱ سال
  3. تعیین حق عضویت سالیانه اعضا