با ابلاغی از سوی وزیر راه و شهرسازی، محمد امیرانی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برای مدت دو سال منصوب شد.به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، انتصاب امیرانی به این سمت با حکم وزیر راه و شهرسازی، با توجه به تخصص و تجربیات وی به استناد مصوبه شماره مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام شده است. محمد امیرانی پیش از این معاونت عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران را بعهده داشت. گفتنی است؛ سعید اکبری به افتخار بازنشستگی نائل و از این رو محمد امیرانی جایگزین وی شد.