با ابلاغی از سوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، مسعود نیکبخت به سمت معاون عملیات هوانوردی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، این انتصاب با توجه به تخصص، تعهد و تجارب مفید مدیریتی نیکبخت انجام شده است.امیرمکری در ابلاغ مسوولیت نیکبخت بر توجه خاص و اهتمام ویژه به برنامه ریزی و بهینه سازی سامانه های هوانوردی با هدف ارتقای ارایه سرویس های هوانوردی و اجرایی کردن راهبرد ایکائو درخصوص افزایش ظرفیت و بهبود کارایی ناوبری هوایی تاکید کرده است.گفتنی است؛ پیش از این محمد امیرانی معاونت عملیات هوانوردی را برعهده داشت که چندی پیش به عضویت در هیات مدیره و راهبری معاونت مذکور منصوب شد.