بر اساس برنامه اعلام شده، وبینار ATSEP PERFORMANCE همزمان با روز جهانی ATSEP در تاریخ ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد شد. طبق برنامه سخنران شماره ۳ وبینار دبیرکل، شماره ۴ مدیر منطقه آسیا پسفیک، شماره ۶ مدیر منطقه اروپا و شماره ۷ نایب رییس IFATSE میباشند. زمان شروع برنامه ۱۲:۱۵ به وقت تهران خواهد بود.
کلیه علاقه مندان می توانند از طریق لینک زیر در این وبینار شرکت کنند.
https://forms.gle/RCGPqyh9sstwUdKw5