• نام و نام خانوادگی: احمد احمدیان
  • تحصیلات: کارشناسی ارشد الکترونیک
  • سن: ۵۲ سال
  • سمت فعلی: کارشناس مسئول واحد ارتباطات فرودگاه ایکس
  • سوابق خدمت: مجموع ۲۱ سال

 

3 سال کارشناس فرودگاه ایکس

۴ سال کارشناس مسئول فرودگاه بتا

…..

  • تماس: ۰۹۱۲۱۱۱۱۱۱

 

برنامه ها

  • لیست برنامه های دارای اولویت کاندید ۱
  • برنامه شماره ۲
  • برنامه شمار ۳