همیشه یکی از مشکلات عمده کاربران در بخش رندرینگ و مدلسازی، پیاده سازی حجمهای بزرگ از مدلها و رندر سریع آنهاست. این موضوع در صحنه های خارجی بیشتر به چشم میخورد و زمانی که نیاز به رندرینگ محیط های باز خواهیم داشت، متوجه می شویم که رندر موضوعات بسیار ساده ای چون چمن ، درختان و گیاهان، چقدر میتواند پیچیده، زمان گیر و از همه مهمتر، بسیار سنگین برای رندر باشد. یکی از نرم افزارهایی که در این چند سال اخیر در بین آرشیتکت ها بشدت رواج یافته است ،SketchUp می باشد که قابلیت های بسیار جالبی را در اختیار کاربران قرار می دهد. اما در این نرم افزار، امکان تکثیر موضوعات به تعداد زیاد کمی سخت و سنگین می باشد. به عنوان مثال اگر بخواهید زمین را چمن کنید، درختان زیادی در صحنه قرار دهید و یا موضوعات را به دلخواه در صحنه بچینید و از آنها کپی بگیرید، صحنه بشدت کند میشود و زمان رندر بسیار طولانی را تجربه خواهید کرد.