اطلاعیه

احتراما به اطلاع اعضای محترم انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی می رساند از آنجاییکه طبق اساسنامه انجمن طول دوره بازرس هیات مدیره انجمن یکساله می باشد , در مجمع عمومی سالانه انجمن مورخ ۹۵/۱۰/۸انتخابات بازرس اصلی و علی البدل انجام خواهد شد .

لذا از اعضایی که تمایل به کاندیداتوری دارند دعوت می شود درخواست خود را از تاریخ ۹۵/۹/۲۷ الی۹۵/۱۰/۷ از طریق ایمیل انجمن ( info@iatsea.ir )به هیات مدیره انجمن اعلام نمایند.

شرایط کاندیداتوری عبارت است از:

۱-عضویت در انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی

۲-تسویه حساب مالی انجمن تا انتهای سال ۱۳۹۵

اسامی و رزومه افراد کاندیدا شده از طریق سایت و کانال انجمن به اطلاع اعضا رسانده خواهد شد.