هر سال هر یک از دوستان‌مان، کتابهایی متفاوت از سال‌های گذشته‌ی خودشان را معرفی می‌کنند. اما به علت هم‌گرایی سلیقه‌ها، احتمالاً می‌توانید حدس بزنید که موارد مشترک بسیاری در فهرست‌های پیشنهادی وجود دارد.

به هر حال، ما به علت رعایت امانت و با توجه به این‌که حتی در موارد مشترک هم، رتبه‌ی کتاب‌ها بر اساس تعداد پیشنهاد‌دهندگان تغییر می‌کند، آمار همه‌ی کتاب‌های پیشنهاد شده در سال ۹۷ را – بدون حذف عنوان‌های تکراری – منتشر می‌کنیم.