با تکمیل فرم زیر شما عضویت در سایت انجمن صنفی متخصصان الکترونیک هواپیمایی ایران را انجام داده اید. دقت داشته باشید که عضویت شما در سایت به معنای تایید نهایی عضویت شما در انجمن نیست، برای این منظور باید هزینه عضویت در انجمن را پرداخت و سپس توسط مدیر سایت تایید گردد.
پیشاپیش بخاطر طولانی بودن فرم ثبت نام از شما دوستان و همکاران گرامی پوزش می طلبیم. به یاد داشته باشید تکمیل همه موارد زیر به ما در فرایند صدور کارت عضویت، اطلاع رسانی های انجمن و امکان بکارگیری از قابلیت های شما در کمیته های انجمن کمک خواهد کرد.
مشخصات فردی
عکس پرسنلی
مشخصات شغلی
تصویر کارت پرسنلی
اطلاعات تکمیلی