۲۵ ۰۲, ۱۴۰۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) انجمن متخصصان الکترونیک هواپیمایی

۱۴۰۱/۲/۲۵ ،۱۳:۰۵:۱۲ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۱|اطلاعیه|بدون دیدگاه

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن میرساند با توجه به [...]

۲۰ ۰۸, ۱۴۰۰

برگزاری وبینار ATSEP PERFORMANCE در روز ۲۱ آبان ماه ( November 12 )مصادف با روز جهانی ATSEP

۱۴۰۰/۸/۲۰ ،۱۹:۲۰:۱۱ +۰۰:۰۰آبان ۲۰, ۱۴۰۰|اطلاعیه|بدون دیدگاه

بر اساس برنامه اعلام شده، وبینار ATSEP PERFORMANCE همزمان با [...]

Go to Top